IO.NO

Fullversjon Nytt søk

Vestfold Fylkeskommune

Vis i kart
33 34 40 00
Avdelinger firmapost@vfk.no www.vfk.no/

Mer informasjon

Vestfold fylkeskommune er en stor arbeidsgiver med ca. 2.000 ansatte og et bruttobudsjett for 2010 på ca 1,8 milliarder kroner.

Politisk organisering Fylkeskommunen er en politisk organisasjon hvor fylkestinget (39 representanter) er det øverste folkevalgte organ. Øvrige sentrale utvalg med medlemmer oppnevnt av fylkestinget er fylkesutvalget, hovedutvalg for utdanning, hovedutvalg for kultur, folkehelse og miljø, hovedutvalg for plan og areal og hovedutvalg for samferdsel og næring.

Kontaktinformasjon

www.vfk.no/

Besøksadresse Svend Foyns gate 9, 3126 Tønsberg
Postadresse Postboks 2163, 3103 Tønsberg
 
Epost
firmapost@vfk.no
Telefon
(+47) 33 34 40 00
Telefaks
(+47) 33 31 59 05

Last ned visittkort
Del av Fylkeskommuner
Internettopplysningen - io.no Om oss Cookies
Tilbake

Avdelinger

Internettopplysningen - io.no Om oss Cookies