IO.NO

Fullversjon Nytt søk

Sykehus

Vis i kart
22 24 90 90
Avdelinger postmottak@hod.dep.no www.odin.dep.no/

Mer informasjon

Helse- og omsorgsdepartementet har det overordnede ansvaret for at befolkningen får gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester, uavhengig av blant annet bosted og økonomi. Departementet styrer helse- og omsorgstjenesten gjennom et omfattende lovverk, årlige bevilgninger (ca. 130 milliarder kroner i 2009) og ved hjelp av statlige etater, virksomheter og foretak.

Kontaktinformasjon

www.odin.dep.no/

Besøksadresse Teatergata 9, 0180 Oslo
Postadresse Postboks 8011 Dep, 0030 Oslo
 
Epost
postmottak@hod.dep.no
Telefon
(+47) 22 24 90 90
Telefaks
(+47) 22 24 95 75

Last ned visittkort
Internettopplysningen - io.no Om oss Cookies
Tilbake

Avdelinger

Internettopplysningen - io.no Om oss Cookies