IO.NO

Fullversjon Nytt søk

StS engineering AS

StS gruppens nisjekompetanse innenfor sine spesialfelt og fokus på detaljer allerede i planleggingsfasen bidrar til utvikling av integrerte løsninger og økt effektivitet.

Vis i kart
55 20 80 00
firmapost@stsgruppen.com www.stsgruppen.com

Mer informasjon

StS gruppens ingeniører er opptatt av å velge de rette løsningene allerede på tegnebrettet, og å sørge for at praktiske forhold som adkomst, plassbehov og klimatiske betingelser er tatt hensyn til. Dessuten sikrer deres detaljkunnskap om spesifikasjoner og prosedyrer at alle gjeldende krav er ivaretatt.

Engineeringsavdelingen ivaretar også funksjoner som faglig støtte, kundeveiledning, planlegging, teknologiutvikling, beregninger, teknisk tegning og kvalitetskontroll.

StS gruppen setter sammen ingeniørgrupper som utfyller og inspirerer hverandre. Ofte jobber fagpersonell med felterfaring sammen med yngre ingeniører. Ved siden av effektiv erfaringsoverføring har dette gitt nye impulser til fagmiljøet og stimulert til nytenkning og kreativitet.

Kontaktinformasjon

www.stsgruppen.com

Besøksadresse Kanalveien 52, 5068 Bergen
Postadresse Kanalveien 52, 5068 Bergen
 
Epost
firmapost@stsgruppen.com
Telefon
(+47) 55 20 80 00
Telefaks
(+47) 55 20 80 01

Last ned visittkort
Internettopplysningen - io.no Om oss Cookies