IO.NO

Fullversjon Nytt søk

ParkLines

Parklines utfører det meste innen oppmerking. Vegmerking utføres kun manuelt, dvs. utlegging av termoplast med skope.

Vis i kart
33 33 08 78
roar@parklines.no www.parklines.no

Mer informasjon

ParkLines holder til på Vear (like utenfor Tønsberg) Primært er nedslagsfeltet vårt det sentrale Østlandet (se grafikk i norgeskart nedenfor). Men vi påtar oss også jobber lenger unna dersom arbeidsmengden er stor nok.

Parklines utfører det meste innen oppmerking. Vegmerking utføres kun manuelt, dvs. utlegging av termoplast med skope (gangfelt, vikepiler, retningspiler og symboler ).

Langsgående vegmerking som midtlinjer og kantlinjer, utføres kun ved industrifelt /industriparker. Parklines oppfyller kravene til HMS dokumentasjon, kursing og sertifisering. startbank

Parklines er også sertifisert i START BANK med Idnr: 140179

Kontaktinformasjon

www.parklines.no

Besøksadresse Smiløkka 5 A, 3173 Vear
Postadresse Smiløkka 5 A, 3173 Vear
 
Epost
roar@parklines.no
Telefon
(+47) 33 33 08 78
Mobiltelefon
(+47) 905 39 255
Telefaks
(+47) 33 31 88 08

Last ned visittkort
Internettopplysningen - io.no Om oss Cookies