IO.NO

Fullversjon Nytt søk
Orkla Revisjon AS
Vis i kart
72 89 94 10
firmapost@orkla-revisjon.no www.orkla-revisjon.no

Mer informasjon

Orkla Revisjon AS er et revisjonsselskap som har hovedkontor i Trondheim, og avdelingskontor på Orkanger, Løkken Verk og Brekstad. Selskapet eies av to registrerte og to statsautoriserte revisorer, som alle er ansatt i selskapet. I tillegg har firmaet ansatt 10 godt kvalifiserte medarbeidere, hvorav 8 er registrerte revisorer.

Vår ekspertise ligger innenfor områdene intern kontroll, skatt, regnskap, mva og selskapsrett hvor vi også tilbyr konsulenttjenester til våre kunder. Vi mener at vi samlet sett besitter en betydelig kompetanse og erfaring som kan komme våre kunder til gode.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du ønsker mer informasjon om våre tjenester.

Kontaktinformasjon

www.orkla-revisjon.no

Besøksadresse Vestre Rosten 85, 7075 Tiller
Postadresse Vestre Rosten 85, 7075 Tiller
 
Epost
firmapost@orkla-revisjon.no
Telefon
(+47) 72 89 94 10
Telefaks
(+47) 72 89 94 30

Last ned visittkort
Internettopplysningen - io.no Om oss Cookies