IO.NO

Fullversjon Nytt søk

Norges Fleridrettsforbund

fleridrett@nif.idrett.no norge@friskissvettis.no

Vis i kart
21 02 90 00
fleridrett@nif.idrett.no www.fleridrett.no

Mer informasjon

Fleridrett

Norges Fleridrettsforbund er et særforbund i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Norges Fleridrettsforbund ble stiftet 1. september 2007. Idrettene Boccia og Teppecurling, Petanque og Friskis&Svettis er alle egne seksjoner i forbundet. Forbundet har til sammen 32 000 medlemmer fordelt på ca 135 idrettslag.

Boccia og Teppecurling er idretter som egner seg spesielt godt for funksjonshemmede. Idrettsgrenene kan tilrettelegges slik at mennesker med forskjellig funksjonshemning kan delta. Seksjon Boccia og Teppecurling har ca 2 150 medlemmer med aktivitet i hele landet.

Petanque ble ved stiftelsen av forbundet i 2007 for første gang en del av norsk idrett. De er et miljø på ca 550 spillere der de fleste holder til på østlandsområdet. Petanque spilles ute på grus om våren, sommeren og høsten. I Norge spilles det vinterserie inne, men mangel på nok innendørs anlegg begrenser aktiviteten på vinterstid.

Friskis&Svettis har i dag 41 foreninger og nærmere 30 000 medlemmer, fra Kristiansand i sør til Hammerfest i nord. Friskis&Svettis er ikke konkurranseidrett men har som mål at hver enkelt skal oppleve bevegelsesglede, å ha en god opplevelse av treningen. Målsettingen om at alle skal kunne finne en treningsform som passer er sterk og viktig. Friskis&Svettis har trening for folk i alle aldre og utgangspunkt.

Kontaktinformasjon

www.fleridrett.no

Besøksadresse Sognsveien 73, 0855 Oslo
Postadresse Idrettens Hus, 0840 Oslo
 
Epost
fleridrett@nif.idrett.no
Telefon
(+47) 21 02 90 00

Last ned visittkort
Internettopplysningen - io.no Om oss Cookies