IO.NO

Fullversjon Nytt søk

Lofoten Avfallsselskap IKS (LAS IKS)

LAS IKS tar imot og behandler alle typer avfall, både fra husholdninger og næringsliv.

Vis i kart
76 05 40 30
post@las-lofoten.no www.las-lofoten.no

Mer informasjon

LAS ble stiftet i 1990 som et interkommunalt selskap etter kommunelovens §27. I 2003 ble det registrert som et interkommunalt selskap etter IKS-loven. Selskapet eies av kommunene: Flakstad, Moskenes, Vestvågøy og Vågan.

LAS IKS besørger også innsamling (konkurranseutsatt), sortering, gjenvinning og (etter-)drift av deponier. Etter deponiforbudet (organisk avfall) i 2009 er det i hovedsak foredling av avfall til gjenvinning (material og energi) som skjer på LAS sine anlegg.

Selskapet har kunnskap og maskiner for riving og miljøsanering av bygninger. I tillegg har vi eget komposteringsanlegg, eget deponi, sorteringsanlegg og presse for papir, plast samt jern. LAS IKS har godkjent deponi for oppsamling og registrering av sigevann, samt uttak av metangass fra deponiet.

Vi har også mannskaper med utdanning og erfaring for sortering og behandling av de typer avfall som oppstår i regionen. Vårt hovedkontor er på Leknes.

Våre anlegg og miljøstasjoner ligger plassert slik;

  • Haugen Avfallsanlegg og deponi
  • Leknes Miljøstasjon (Storeidøy)
  • Svolvær Miljøstasjon (Osan)
  • Fjøsdalen Miljøstasjon
Vår visjon er Sammen holder vi Lofoten ren! Derfor er også en del av arbeidet vårt informasjonsbasert. Vi utgir LAS Miljønytt 3 ganger pr år, og stiller villig opp som foredragsholdere ute på skoler, uansett årstrinn, og hos andre som måtte ønske det.

Ta gjerne kontakt, eller klikk deg inn på vår hjemmeside for mer informasjon om oss!

Kontaktinformasjon

www.las-lofoten.no

Besøksadresse Lekneskroken 3, 8370 Leknes
Postadresse Postboks 99, 8376 Leknes
 
Epost
post@las-lofoten.no
Telefon
(+47) 76 05 40 30
Telefaks
(+47) 76 05 40 40

Last ned visittkort
Internettopplysningen - io.no Om oss Cookies