IO.NO

Fullversjon Nytt søk
Lade Regnskap AS

Vi er store nok til å kjenne alle sider ved god regnskapsføring. Små nok til at vi kjenner deg godt.

Vis i kart
72 81 02 30
www.laderegnskap.no/

Mer informasjon

Lade Regnskap AS ble stiftet 1. januar 2001 og er et autorisert regnskpsførerselskap med 6 ansatte fordelt på 300 m2 i trivelige lokaler i Granåsveien 7. 3 av oss har tidligere arbeidet med regnskap i et større regnskapsyrå og har til sammen 75 års erfaring fra bransjen. Vi er 2 autoriserte regnskapsførere. Vi har egen dedikert person til lønns- og personalspørsmål.

Vi har som mål å kommunisere, være tilgjengelig og gi raske tilbakemeldinger. Kort og godt et kontor hvor alle har oversikt. Vi har i dag over 90 kunder i alle størrelser og bransjer.

Lade Regnskap AS er medlem av NARF (Norges Autoriserte Regnskapsførers Forening). Som autorisert regnskapsfører er vi underlagt Kredittilsynet som kontrollinstans. Det betyr at tilsynet har omfattende kontroller av at virksomheten drives i samsvar med lov og forskrift, og at den foregår på en hensiktsmessig og betryggende måte.

Vi ønsker gjennom tillitt og samhandling å oppnå ønskede resultater for våre kunder. Vi ønsker alltid å se verden gjennom kundens øyne og bidra med vår kunnskap til det beste for kunden.

Kontaktinformasjon

www.laderegnskap.no/

Besøksadresse Granåsvegen 7, 7048 Trondheim
Postadresse Granåsvegen 7, 7048 Trondheim
 
Telefon
(+47) 72 81 02 30

Last ned visittkort
Internettopplysningen - io.no Om oss Cookies