IO.NO

Fullversjon Nytt søk

Krisesentersekretariatet

RETTEN TIL ET LIV UTEN VOLD

Vis i kart
23 01 03 00
Avdelinger ks.sekretariatet@oslo.online.no www.krisesenter.com

Mer informasjon

Velkommen til Krisesentersekretariatet!

Vi er en organisasjon som har som mål å styrke krisesentres arbeid utad. Krisesentersekretariatet og krisesentrene er tilknyttet en felles plattform:

“Vi ønsker å angripe et hvert forhold i samfunnet som legitimerer, underbygger og opprettholder vold mot kvinner. I dette arbeidet er vi partipolitisk nøytrale.”

Seksualisert vold mot kvinner er et hinder på veien mot målene om likestilling, utvikling og fred. Vold mot kvinner både krenker, svekker og opphever kvinners mulighet til å bruke sine menneskerettigheter og fundamentale friheter.

Kontaktinformasjon

www.krisesenter.com

Besøksadresse Storgata 11, 0155 Oslo
Postadresse Storgata 11, 0155 Oslo
 
Epost
ks.sekretariatet@oslo.online.no
Telefon
(+47) 23 01 03 00
Mobiltelefon
(+47) 905 79 118
Telefaks
(+47) 23 01 03 03

Last ned visittkort
Internettopplysningen - io.no Om oss Cookies
Tilbake

Avdelinger

Internettopplysningen - io.no Om oss Cookies