IO.NO

Fullversjon Nytt søk
Karmsund ABR-Senter
Vis i kart
52 85 90 00
halvor@stiftelsen-karmsun.no www.stiftelsen-karmsund.no

Mer informasjon

Stiftelsen Karmsund ABR-senter ble stiftet 1.sept. 1991 og har i dag 6 avdelinger på 4 steder. I tillegg har vi ettervern / oppfølging og rusforebyggende opplysningsarbeide på skoler og i klubber og lag.

Samt en flott butikk som selger brukt og antikk-gjenstander.

Vårt hovedmål er å rehabilitere mennesker som har et rusproblem tilbake til samfunnet igjen.
Vi har også anledning til å ta inn personer som er i faresonen for utprøvning, arbeidstrening og oppfølging.

Våre avdelinger:

Inntak Vent og Motivasjonsavdeling Juvåsen Ressurssenter ved Sand
Tlf: 52 79 96 80

Spesialisert langtidsbehandling for rusmisbrukere, Avaldsnes Resurssenter
Godkjent av Helse Vest
Tlf: 52 85 90 00

Karmsund Båtsenter:
92 63 23 16

Ettervern/ Oppfølging/selvhjelpsgrupper og familiegrupper Catering:
52838281 Brukthandel: 52859000

Ta gjerne kontakt, eller besøk våre hjemmesider for mer informasjon!

Kontaktinformasjon

www.stiftelsen-karmsund.no

Besøksadresse Peder Skeiev. 4, 4262 Avaldsnes
Postadresse Postboks 213, 4299 Avaldsnes
 
Epost
halvor@stiftelsen-karmsun.no
Telefon
(+47) 52 85 90 00
Mobiltelefon
(+47) 926 32 316
Telefaks
(+47) 52 83 52 66

Last ned visittkort
Internettopplysningen - io.no Om oss Cookies