IO.NO

Fullversjon Nytt søk

Hedmark Fylkeskommune

Vis i kart
62 54 40 03
Avdelinger postmottak@hedmark.org www.hedmark.org

Mer informasjon

Fylkeskommunen jobber for å få hele regionen til å arbeide sammen mot felles samfunnsnyttige mål, til det beste for befolkningen i Hedmark.

Folkevalgte politikere leder fylkeskommunens virksomhet gjennom fylkestinget.

Fylkesrådet har det politiske ansvaret for den daglige virksomheten.

Fylkesdirektøren er fylkeskommunens øverste administrative leder.

Fylkeskommunen har det direkte ansvaret for videregående opplæring, tannhelse, næringsutvikling, fylkesveier, kollektivtrafikk, kultur og kulturminnevern.

Kontaktinformasjon

www.hedmark.org

Besøksadresse Parkgata 64, 2317 Hamar
Postadresse Postboks 4404, 2325 Hamar
 
Epost
postmottak@hedmark.org
Telefon
(+47) 62 54 40 03
Telefaks
(+47) 62 54 46 60

Last ned visittkort
Del av Fylkeskommuner
Internettopplysningen - io.no Om oss Cookies
Tilbake

Avdelinger

Internettopplysningen - io.no Om oss Cookies