IO.NO

Fullversjon Nytt søk

Fretex Ullevål

- vi gir folk grunn til å tro på fremtiden!

Vis i kart
22 69 91 34
www.fretex.no

Mer informasjon

AttføringHovedmålet med Fretex sin virksomhet er å drive yrkesmessig attføring. Vi gir tilbud om avklaring og kvalifisering til personer som av ulike grunner har vanskeligheter med å skaffe seg, eller fungere i, et ordinært arbeid. Fretex har mange ulike arbeidsområder å tilby innen kvalifisering og arbeidstrening. I samarbeid med den enkelte forsøker vi å legge realistiske handlingsplaner der individuelle ønsker, egenskaper og forutsetninger danner grunnlaget. Vi samarbeider ellers nært med NAV og kommuner hvor du kan få mer informasjon om dine muligheter, rettigheter og plikter.

Fretex tilbyr: Individuelt tilrettelagt avklaring, arbeidstrening og oppfølging, Kvalifisering med tariffestet lønn, fagbrev/fagbevis innenfor flere områder, tilskuddsordninger til videre utdanning i ansettelsesperioden og bistand til å finne arbeid på det ordinære arbeidsmarkedet.

Kontaktinformasjon

www.fretex.no

Besøksadresse Ullevålsveien 12, 0171 Oslo
Postadresse Ullevålsveien 12, 0171 Oslo
 
Telefon
(+47) 22 69 91 34

Last ned visittkort
Del av Fretex
Internettopplysningen - io.no Om oss Cookies