IO.NO

Fullversjon Nytt søk

Energy Management Group AS

EMGroup leverer dataloggere, datainnhenting og WEB rapporteringsystemer.

Vis i kart
24 12 98 88
post@emgroup.no emgroup.no

Mer informasjon

Overvåking av energiforbruk er grunnleggende for å redusere energiforbruket. Hvor større detaljeringsgrad man har på overvåkingene jo større er mulighetene for energiøkonomisering. Overvåking av energiforbruk er en løpende prosess som normalt krever mye tid til datainnsamling. Automatisk energiovervåking er derfor blitt ett viktig verktøy for aktører som har en aktiv overvåking av energiforbruket.

Erfaringer fra våre kunder viser at energiforbruket går ned med inntil 10% kun med å innstille/korrigere eksisterende tekniske anlegg. Besparelsene kommer av optimalisert kjøring av det tekniske som; ventilasjon, varme, varmekabler, lys, samt at direkte feil i anlegget avdekkes. Når det detaljerte forbruket ses i sammenheng med utetemperatur og andre valgte parameter visualiseres resultater av endringer i det tekniske anlegget umiddelbart.

Spesielt når flere bygninger skal driftes er det svært tidsbesparende å få resultatene presentert automatisk. Rangerings rapporter for å se resultater fra flere bygg samtidig gjør det enklere å prioritere og holde oversikt.

Mål i forbindelse med ENØK tiltak legges i systemet å vises i rapportene. Alle data korrigeres mot temperatur slik at sammenligninger blir relevante. Når investeringer i det tekniske anlegget er nødvendig for å redusere energiforbruket legges de nye målene inn i EOS systemet. System for kontroll av oppnådde resultater er da etablert og vil automatsk vise om endringene reduserer forbruket slik som forventet.

Kontaktinformasjon

emgroup.no

Besøksadresse Engebrets vei 3, 0275 Oslo
Postadresse Engebrets vei 3, 0275 Oslo
 
Epost
post@emgroup.no
Telefon
(+47) 24 12 98 88
Mobiltelefon
(+47) 908 33 659
Telefaks
(+47) 24 12 98 89

Last ned visittkort
Internettopplysningen - io.no Om oss Cookies