IO.NO

Fullversjon Nytt søk

Distriktspsykiatrisk senter (DPS) Follo

Vis i kart
64 85 20 00
952 96 280
post.folloklinikken@aus.no www.ahus.no/modules/module_123/proxy.asp?D=2&C=1793&I=23288

Mer informasjon

Folloklinikken tilbyr hjelp innen bransjen Sykehus

Folloklinikken er en samlokalisering av døgnplasser for voksne inkludert akutteam og avrusingsenheten, samt dagbehandling av alle polikliniske/ambulante tjenester, behandling for barn/ungdom og rus.

Prosjektet er på den såkalte sykehustomten , som ligger i umiddelbar nærhet til Ski sentrum. I plan U ligger hovedinngangen, samt mottak for døgnenheten og rus. I plan 1 ligger rusenheten, behandlingsrom, kontorer og sengeposter med tilhørende hjelpefunksjoner. Plan 2 er tilsvarende plan 1, men uten rusenhet og i tillegg et spiserom for ansatte.

Ta gjerne kontakt med Folloklinikken for ytterligere informasjon og hjelp.

Kontaktinformasjon

www.ahus.no/modules/module_123/proxy.asp?D=2&C=1793&I=23288

Besøksadresse Industriveien 3 A, 1400 Ski
Postadresse Postboks 62, 1401 Ski
 
Epost
post.folloklinikken@aus.no
Telefon
(+47) 64 85 20 00
Vakttelefon
(+47) 952 96 280
Telefaks
(+47) 67 90 26 30

Last ned visittkort
Internettopplysningen - io.no Om oss Cookies