IO.NO

Fullversjon Nytt søk

Arbeidsmiljøsenteret

Arbeidsmiljøsenteret er en sentral bidragsyter for utvikling av sikre og velfungerende arbeidsplasser i Norge.

Vis i kart
22 05 78 00
post@arbeidsmiljo.no www.arbeidsmiljo.no

Mer informasjon

Arbeidsmiljøsenteret ble etablert så tidlig som i 1936, den gang under navnet Vern og Velferd.

Partene i arbeidslivet og staten har hele tiden vært viktige støttespillere. Leder Anders Folkestad i UNIO er styreleder i Arbeidsmiljøsenteret. Ellers er HSH, Fagforbundet, YS, Arbeidstilsynet, StatoilHydro, PreSenter/IRIS og de ansatte representert i styret.

Opplæring, informasjon og opplysningsarbeid har stått helt sentralt i Arbeidsmiljøsenterets historie, og organisasjonen er fortsatt en sterk aktør i arbeidet med å få satt verne- og miljøvirksomhet på arbeidsplassene inn i en større sammenheng.

Arbeidsmiljøsenterets sentrale oppgaver:

- Grunnopplæring i arbeidsmiljø for verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg

- Arbeidsmiljøkurs for arbeidsgivere


- Opplæring av HMS-rådgivere både landbasert og offshore

- Rådgivning og kurs om psykososialt arbeidsmiljø

- Rådgivning og kurs om mobbing i arbeidslivet

- Opplæring i praktisk konfliktbehandling

- Arrangerer seminarer og konferanser om sentrale arbeidslivsspørsmål

- Arrangerer annethvert år Nordens største arbeidslivskonferanse: Arbeidsmiljøkongressen i Grieghallen i Bergen

- Arrangerer annethvert år Arbeidsmiljødagene i Trondheim

Arbeidsmiljøsenteret utgir tidsskriftet Arbeidsmiljø, som er landets viktigste arbeidslivsmagsin. Arbeidsmiljøsenteret har egen HMS-butikk med et stort utvalg av skilt, HMS-produkter, førstehjelpsutstyr, HMS-litteratur og lov- og regelverk.

Arbeidsmiljøsenteret er bygd opp som en medlemsorganisasjon, med ca. 700 bedrifter, konserner, offentlige virksomheter og organisasjoner som medlemmer.

Arbeidsmiljøsenteret holder til på besøksadressen Storgata 32, 0184 Oslo. Foretaket ble startet og registrert i Brønnøysund-registrene i 1995-02-22 og som et Avdelingskontor. Arbeidsmiljøsenteret driver i bransjene "Bedriftshelsetjenester" og "Helse, Miljø og Sikkerhet". Foretaket har 14 registrerte ansatte.

Du kan ta kontakt med Arbeidsmiljøsenteret på telefon 22 05 78 00, ved å eller besøke deres hjemmeside. Er noe feil på oppføringen? Si ifra eller logg inn og rediger detaljene.

Kontaktinformasjon

www.arbeidsmiljo.no

Besøksadresse Storgata 32, 0184 Oslo
Postadresse Storgata 32, 0184 Oslo
 
Epost
post@arbeidsmiljo.no
Telefon
(+47) 22 05 78 00
Telefaks
(+47) 22 05 78 39

Last ned visittkort
Internettopplysningen - io.no Om oss Cookies